Android TV Box - Kodi 16.0 Jarvis có gì mới?

Như các bạn đã biết, Kodi trên Android TV Box ứng dụng đa phương tiện mã nguồn mở ngày càng thể hiện được vị trí số 1 trong số các ứng dụng giải trí gia đình. Với bản Kodi 16.0 đã được test kỹ lưỡng...

Đọc thêm

Được đăng vào